Tázló – Moldvai népzene Budapestről / Moldavian Folk Music from Budapest
01 Jan 1970 | Folk

Magyar népzene Moldvában

Magyar népzene Moldvában

Németh László írása

A moldvai magyar népzenéről, legfőképpen pedig a hangszeres táncmuzsikáról egészen a legújabb korig igen kevés adat állt rendelkezésünkre. Az 1989-es változás után egyre könnyebb lett eljutni Moldvába. Táncos és hangszeres felvételek sokasága készült, de sajnos a mai napig nem történt meg ezek kielégítő alaposságú rendszerezése és értékelő elemzése. Mivel ezek a gyűjtések már a hagyományos kultúra fellazulásának, elmúlásának tanúi, nem kell csodálkoznunk, ha a moldvai kultúrával elhivatottan foglalkozók gyakran egymástól nagyon különböző módon látják a hagyomány egyes részletkérdéseit saját tapasztalataik alapján.

Korunkban a moldvai kultúra felfedezése elválaszthatatlanul összefonódik a csángóság magyarságáért aggódó szemlélettel. A régies hagyományt új és idegen elemekkel ötvöző moldvai táncok, és tánczene, a táncházakban egyre inkább elterjed, megítélése különböző szempontok szerint végletesen eltérő lehet.

Németh László a Tázló együttes kobzosa

Németh László a Tázló együttes kobzosa

A fentiek ismeretében nagy felelősséggel jár összefoglaló jellegű ismeretterjesztő tanulmány írása ebben a témában. A különböző korábbi kiadványokban publikált ismereteket a téma nálam avatottabb ismerőinek szóbeli közléseivel és saját tapasztalataimmal összevetve igyekeztem eleget tenni ennek a feladatnak.

(Ez az írás a Hagyományok Háza által kiadott Klézse – Somoska táncoktató DVD-n 2009-ben megjelent tanulmányom bővített és javított „kiadása”.)

Tartalom:

Népzenekutatás Moldvában

Moldvai népdalok

Hangszerek, hangszeres együttesek

Furulya

Kaval, tilinka, doromb, levélsíp, citera

Duda

Koboz

Hegedű, kiscimbalom

A zenekar változása

Hangszeres dallamanyag

Táncdallamok

Klézse népzenéje

Táncház

Hangzó mellékletek adatai

Szakirodalom

Kattintással tovább a következő részhez